Armas Cortas Vendidas
Pagina 7 de 7

Estas armas quedan publicadas solo a modo informativo


Pagina 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7

-Lady Rossi

-22 LR

Detalles

-Smith & Wesson DA 1st model

-44 Russian

  -OFERTON-                          Detalles

-Astra

-22 Corto

Detalles

-Melior

-6,35 mm

Detalles

-Mauser 1910

-6,35 mm

Detalles

-Revolver Nagant

-7,62 Nagant

Detalles

-Pistolon Safari

- Cal. 32

Detalles

-Mannlicher 1905

-7,63 Mannlicher

-OFERTON-

Detalles

-Colt Police Positive

- 32-20 W.C.F.

Detalles

-FM Detective

-9x19mm

Detalles

-Ludwig Loewe

-44 Russian

Detalles

-Orbea

-38 S&W Corto

Detalles
-Eibar

-.32 S&W Largo

Detalles

- Hopkins & Allen
XL Nº5

-Calibre 38 Rimfire

Detalles            -Nuevo Precio-

-Luger Erfurt 1914

-7,65 mm

Detalles

-Browning BuckMark

-22 LR

Detalles

-Beretta 84F

-380 A.C.P.

Detalles

-FM Browning

-9x19 mm

Detalles

-Saurio mod. 500

-22 LR

-OFERTON-

Detalles

-Ballester Molina

-22 LR

Detalles

-Garate y Anitua

-44 Russian

-OFERTON-

Detalles

-Astra Cub

-6,35mm

Detalles

-Colt New Service

-455 Eley

Detalles

-Smith&Wesson Triple Lock

-44 Special

-OFERTON-

Detalles

-DGFM

-11,25 mm

Detalles

-Beretta 1923

-9 Glisenti

Detalles

-Derringer Remington

-41 Rimfire

Detalles

-Revolver
Rubi Extra

-Calibre .32 S&W Largo

-Nuevo Precio-

Detalles

-Tokarev "Exercitiu"

-7,62x25

Detalles

-Mannlicher 1905

-7,63 mm

-OFERTON-

Detalles

-Revolver Lefaucheaux

-7mm

-OFERTON-

Detalles

-Taurus

-357 Magnum

-NUEVO PRECIO-

Detalles

-Beretta 1934

-380 A.C.P.

Detalles

-Bisonte

- 22 LR
- 22 Magnum

-OFERTON-

Detalles

-Luger DWM Naval

-9x19 mm

Detalles

-Browning Buck Mark
Pro Target

-22 LR

Detalles

-Bersa 223

-22 LR

-OFERTON-
Detalles

-Mauser 1914

-7,65 mm

Detalles

-Ballester Molina

-11,25 mm

Detalles

-Smith & Wesson
32 Hand Ejector 1896

-32 S&W Long

Detalles                   -OFERTON-

-FM Browning HP

-9x19 mm

Detalles

-MAB mod. PA-15

-9x19 mm

Detalles

-Colt New Service

- 44-40 W.C.F.

Detalles                               -OFERTON-

-Colt Pocket Positive

-32 S&W Largo

Detalles

-Bersa mod. 85 Doble Accion

-380 A.C.P.

Detalles

-Kit Conversion

-22 LR

Detalles

-Smith & Wesson mod. 57

-41 Remington Magnum

Detalles

-Pistolon Sportman

-Cal. 32

-OFERTON-

Detalles

-Walman

-32 A.C.P. (7,65 Browning)

-OFERTON-

Detalles

-Taurus mod 689

-.38 Special

- OFERTON -

Detalles

-Colt Pocket Positive

-32 Largo

Detalles

-Pistolon Sportman

-Cal. 32

Detalles

-Pietta

-Cal. 44

Detalles

-Pistolon Dos Leones

-14 mm

Detalles

-A. Francotte

-38 S&W

Detalles

-FN Browning 1910

-9mm Corto

Detalles

-Ruger Super Redhawk

-44 Remington Magnum

Detalles

-Luger "byf 41"

-9x19 mm

Detalles

-Tala

-22 LR

Detalles

-Luger DWM

-7,65 Parabellum

Detalles

-Smith&Wesson

-38 Special

Detalles            -OFERTON-

-Desert Eagle

-9x19 mm

DetallesDetalles


-Mauser C-96 "Red 9"                    
-9x19 mm

-Smith&Wesson
mod. 52-2

-38 Special Wadcutter

Detalles

-Colt Police Positive

-38 Special

-SUPER OFERTA-

Detalles

-Heckler & Koch
mod. 4

-380 A.C.P. - 7,65 mm

Detalles

-Revolver Sist. Lefaucheaux.

-12 mm

Detalles

-Luger 1906 DWM

-9x19 mm

Detalles

-Colt Nº1

-41 Rimfire

Detalles

-Desert Eagle

-9x19 mm

Detalles

-Bergman Bayard

-9 Bergman Bayard

Detalles

-Gabilondo y Cia. "Plus Ultra"

-7,65 Browning

Detalles

-Velodog

-5,75 Velodog

Detalles

-D.G.F.M. Sistema Colt

-11,25 mm

Detalles

-Sauri 900

-22 LR

Detalles

-Bersa 224

-22 LR

Detalles

-Star modelo P

-45 A.C.P.

Detalles

-Mannlicher 1905

-7,63 Mannlicher

Detalles

-Ballester Molina

-22 LR

*OFERTON*

Detalles

-Mauser C-96

-7,63 Mauser (30 Mauser)

Detalles

-Tala

-22 LR

Detalles

-Colt Officer

-45 A.C.P.

Detalles

-Taurus mod. 82

-38 Special   

- OFERTON -

Detalles

-Beretta 950

-22 Corto

*OFERTON*

Detalles

-Tala

-22 LR

Detalles

-Bersa 223 D.A.

-22 LR

Detalles

-Golondrina

-4,5 mm

Detalles

-Bersa 62

-22 LR

- OFERTON -

Detalles

-Mannlicher 1905

-7,63 Mannlicher

Detalles

-El Casco "Triple Lock"

-44 Special

Detalles

-Beretta M.948

-22 LR             

 
- OFERTON -

Detalles

-Revolver .500

-Calibre .500 RevolverDetalles
               -Nuevo Precio-

-Revolver
Rubi Extra

-Calibre 22LR

-Nuevo Precio-

Detalles

-Pietta Navy 1851

- cal. 44

Detalles

-Pist. Francotte

-9 Flobert

Detalles

-Revolver
Smith & Wesson
modelo 686

-Calibre .357 Magnum

- OFERTON -

Detalles

-Smith&Wesson mod. 60

-38 Special

Detalles

-Revolver
Smith & Wesson
modelo 66

-Calibre .357 Magnum

Detalles

-Mauser C-96 Bolo

-30 Mauser

Detalles

-La Lira

-32 A.C.P. (7,65 Browning)

Detalles

-Pistolon Flobert

-6mm Flobert

Detalles

-FN 1900

-32 A.C.P. (7,65 Browning)

Detalles

-D.G.F.M. Sistema Colt

-11,25 mm

Detalles

Browning HP Renacement

-9x19 mm

Detalles

-Colt New Service

-44-40 W.C.F.

Detalles

-Walther PP

-380 A.C.P.

Detalles

-Revolver Ruger
modelo Vaquero

-Calibre .44 Magnum

Detalles

-Ludwig Loewe

-44 Russian

Detalles

-Smith & Wesson

-38 S&W corto

Detalles

-Colt ACE

-22 LR

Detalles

-Revolver Rossi
modelo 70

-Calibre 22LR

-Nuevo Precio-

Detalles

-Revolver Orbea

-44 Russian

Detalles

-Colt King Cobra

-357 Magnum

Detalles

-Schmidt Rubin

-7,5 Swiss

Detalles

-D.G.F.M.

-11,25mm (45 A.C.P.)

Detalles

-Browning Hi Power

-9x19 mm

Detalles

-D.G.F.M.

-11,25mm (45 A.C.P.)

Detalles

-Rossi

-357 Magnum

- OFERTON -

Detalles

-Sauri 900

-22 LR

Detalles

-Bersa Lusber 844

-7,65 Browning

- OFERTON -


Detalles

-Tala

-22 LR

Detalles

-Smith & Wesson 681

-357 Magnum

   - OFERTON -
Detalles

-Walther P-38 byf 43

-9x19 mm

- OFERTON -

Detalles

-Bersa 383

-380 A.C.P.

- OFERTON -

Detalles

-Guri

-22 LR

Detalles

-Walther PP

-7,65 mm

Detalles

-Golondrina

-22 LR

Detalles

-Tanfoglio
TA 76 M Combo

-22 LR ; 22 Magnum

Detalles

-DGFM

-11,25 mm

Detalles

-Walther P-38

-9x19 mm

Detalles

-Bergman Bayard

-9 Bergman Bayard

Detalles

-Bersa Mini Thunder

-45 A.C.P.

Detalles

- Pistola Colt
1903 Hammerless

- 32 A.C.P.

Detalles

-Llama Super Comanche

-44 Magnum

Detalles

- Revolver Lefaucheux

- Calibre 7mm Lefaucheux

Detalles

-Hopkins & Allen XL Nº3

-32 Rimfire

Detalles

-Revolver Rossi
modelo 87

-Calibre 32 S&W Largo

-OFERTON-

Detalles

-Uberti Cimarron

-45 Long Colt

 

Detalles

-Glock 17L

-9x19mm

Detalles

-Colt Police Positive

-38 Special

Detalles

-Modele 1870

-450 Revolver

Detalles

-Colt Police Positive

-38 Special

Detalles

-Revolver 1873

 

Detalles

-Pistola Bonazza

Detalles

-Ballester Molina

-22 LR

Detalles

-Bersa Mini Thunder

-9x19 mm

Detalles

-Derringer Davis

-38 Special

Detalles

-Beretta 950B

-22 Corto

Detalles

-Smith & Wesson Russian Nº4

-44 Russian

Detalles

-Beholla

-7,65 Browning

Detalles

-Luger S/42

-9x19 mm

Detalles

-Colt Detective Special

-38 Special

Detalles

-Colt Woodsman
Huntsman model

-22 LR

Detalles

-MiniRevolver
North American

-22 LR

 

Detalles

-Beretta 92 FS

-9x19mm

Detalles

-Smith & Wesson
Russian Nº 3

-44 Russian

Detalles

-CZ 52

-7,62 Tokarev

Detalles

-Mannlicher 1905

-7,63 Mannlicher

Detalles

-Bersa 226 DA

-22 LR

Detalles

-Luger DWM 1918

-9x19 mm

Detalles

-Taurus PT 99 AF

-9x19 mm

Detalles

-Colt Woodsman

-22 LR

Detalles

-Galand Paris

-12 mm

Detalles

-Beretta 92 FS Combat

-9x19mm

Detalles

-Ludwig Loewe "RA"

-44 S&W Russian

Detalles

-igi Domino

-22 LR

Detalles

-Colt Detective Special

-38 Special

Detalles

-Galand Paris

-12 mm

Detalles


-Culatin Mauser C-96
Detalles

-Walther P-38 "ac43"

-9x19 mm

Detalles

-D.G.F.M.
" Secretaria de Comunicaciones"

-11,25 mm         Detalles

-Funda Luger

 

 

Detalles

-D.G.F.M.
"Ejercito Argentino"

-11,25 mm           Detalles

-Colt King Cobra

-38 Special

Detalles

-Revolver Detective

-Calibre 38 Special

Detalles

-Colt 1911

-45 A.C.P.

Detalles

-Mauser C-96 Bolo

-7,63 Mauser

Detalles

-D.G.F.M.

-11,25 mm

Detalles

-FM Browning

-9x19 mm

Detalles

-Kit FM Detective

-Calibre 9x19


Detalles

-FN 1910

-7,65 Browning

Detalles

-Walther P-38

-22 LR

Detalles

-D.G.F.M.

-11,25mm

Detalles

-CZ 1938

-380 A.C.P.

Detalles

-Smith & Wesson
-Hand Ejector 1905

-38 Special
Detalles

-R & A Sistema Lefaucheux

-7mm Lefaucheux

Detalles

-Revolver Taurus

-.44 Magnum

Detalles

-Rubi Extra

-22 LR

Detalles

-Smith & Wesson

-38 S&W Short

Detalles

-Revolver
Hopkins & Allen
modelo Safety Police

                                      -Calibre .38 S&W
Detalles
                -Nuevo Precio-

-FM Detective   - 0KM -

-9x19 mm

Detalles    -Nuevo Precio-

-Bersa Thunder - 0KM -

-9x19 mm

Detalles    -Nuevo Precio-

-Smith&Wesson
Double Action

-44 Russian

Detalles

-Smith & Wesson
modelo 629

-Calibre 44 Magnum

-0KM

Detalles

-Luger
DWM 1918
-9x19mm
- Nuevo Precio -
Detalles

-Smith & Wesson 2nd model

-22 LR

Detalles

-Colt 1911 A1

-45 A.C.P.

Detalles

-Revolver
Smith & Wesson
modelo 19

-Calibre .357 Magnum

Detalles

-Mannlicher 1905

-7,63 Mannlicher

Detalles

-Colt 1908

-6,35mm

Detalles

-Mauser C-96

-7,63 Mauser

Detalles

-Tala

-22 LR

Detalles

-Luger P-08

-DWM 1918

-9x19 mm

Detalles

-D.G.F.M.

-11,25 mm

Detalles

-FM Browning Hi Power

-Calibre 9x19mm

Detalles

-Star "P"

-45 A.C.P.

Detalles

-Fn Browning Hi Power

-Calibre 9x19mm

Detalles

-Bisonte Mod. 72

-357 Magnum

Detalles

-Luger de Artilleria
-DWM 1917

-9x19mm
- Nuevo Precio -

Detalles

-Derringer Sharps

-Calibre 22 corto

Detalles

-Smith&Wesson
mod. 14

-.38 Special

Detalles

-AMT Backup

-45 A.C.P.

Detalles

-Star Target

-.22 LR


Detalles

-Browning 1900

-7,65 mm

Detalles

-Colt 1911
U.S. Property

-.45 A.C.P.

Detalles

-Ballester Rigaud

-11,25 mm

Detalles

-Smith&Wesson
mod 17

-.22 LR

Detalles
-Mannlicher 1905

-7,63 Mannlicher

Detalles   - NUEVO PRECIO -
-Lefaucheux

-12mm

Detalles
-Walther P-38
cod. 480

-9x19

Detalles
-Glisenti 1910

-9 Glisenti

Detalles
-Smith&Wesson mod 27
Highway Patrolman
-.357 Magnum

Detalles

-Walther P-38

-Calibre 9 mm

Detalles

-Bersa 323 DA

-7,65 mm

Detalles

-Revolver
Smith & Wesson
mod. Triple Lock

-Calibre 44 Special
Detalles                 

 *Nuevo Precio*

-Walther PPK

-Calibre 7,65 mm

Detalles

-Pistola
Luger Erfurt
Double Dated

-Calibre 7,65 Luger

Detalles

-Mauser C 96

-Calibre 9x19 mm

Detalles   -NUEVO PRECIO -

-Pistola Hope

-Calibre 7,65mm

Detalles

-Revolver
FAP Pietta

-Calibre .36

Detalles

-Pistola Luger P-08

-Calibre 9x19


Detalles

-Revolver Keeper

-Calibre .38 Special

Detalles

-Pistola Colt ACE

-Calibre .22 L.R.

Detalles

-Pistola Sauri 900

-Calibre 22LR

- NUEVO PRECIO -

Detalles

-Revolver Colt       New Service

-Calibre 44-40

Detalles

-Pistola Browning
Buck Mark

-Calibre .22 L.R.
Detalles

-Revolver Smith&Wesson Regulation Police
-Calibre 38 S&W

                                     Detalles

-Pistola Tanfoglio
Force Compact

-Calibre 45 A.C.P.
*Nuevo Precio*

Detalles


-Pistola Luna

-Calibre 22LR

Detalles

-Pistola Star
Modelo Super

-Calibre 9x19

Detalles

- Pistola Colt
1903 Hammerless

- Calibre 32 A.C.P.

Detalles

-Pistola Colt Ace

-Calibre 22 LR

Detalles

- Pistola D.G.F.M
Sistema Colt

- Calibre 45 ACP

Detalles

- Pistola Mauser C96

- Calibre 9x19

Detalles

- Pistola Beretta 71

-Calibre 22LR

Detalles

-Pistola Colt
1908 Hammerless

-Calibre 380 A.C.P.

Detalles


- Pistola CZ modelo 85

- Calibre 9x19


Detalles

-Pistola Browning
            modelo 1903

-Calibre 9 Browning Long

Detalles

-Pistola Walther modelo P38

-Calibre 9x19

Detalles

-Pistola Tanfoglio

-Calibre 9x19

Detalles

-Pistola Steyr
modelo Hann

-Calibre 9x19


Detalles

-Pistola monotiro
Smith & Wesson
Segundo Modelo

-Calibre .22LR

Detalles

-Revolver
Smith & Wesson
modelo 28

-Calibre .357 Magnum


Detalles

-Revolver Colt
modelo Police Positive

-Calibre .32-20 W.C.F

Detalles

-Pistola Armotor modelo Zonda

-Calibre .22 LR

Detalles

-Pistola Ruger
modelo   Mark I

-Calibre .22 LR

Detalles

-Revolver Colt
modelo Cobra

-Calibre .32 Colt New Police

Detalles

-Revolver
P.Webley & Son

-Calibre .38 S&W

Detalles

-Revolver Colt
modelo Police Positive

-Calibre .32-20 W.C.F

Detalles

-Pistola MAB
modelo   PA-15

-Calibre 9x19

Detalles

Pagina 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7